Protocollen

Praktijk 'Jij en Ik' volgt de landelijke Richtlijnen voor 'Jeugdhulp en Jeugdbescherming'. Deze richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. Daarmee beslissen de cliënt en professional(s) samen over de best passende hulp.
 
De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO.
 

Enkele interne protocollen van Praktijk 'Jij en Ik'