Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor individuele ondersteuning (zorg) bij de praktijk dient u eerst een beschikking te hebben ontvangen van uw gemeente. Deze beschikking dient u aan te vragen bij de afdeling WMO.

Zodra u een beschikking heeft, kan er een vrijblijvende intakegesprek bij de praktijk plaatsvinden om de zorgvraag door te nemen. Samen wordt er gekeken op welke leefgebieden er zorgen zijn, maar ook waar krachten liggen.

Als een (jong) volwassene start bij de praktijk, wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin worden concrete doelen en op welke manier hieraan gewerkt gaat worden opgenomen. Het zorgproces wordt structureel ieder half jaar geëvalueerd, om samen te beoordelen wat behaalde en niet-behaalde doelen zijn. Ook vind er overleg plaats of de huidige zorg nog noodzakelijk en/of passend is. Zo kan de zorg op- of afgeschaald worden, waarbij de inzet is om de (jong) volwassene zo krachtig en zelfredzaam mogelijk te houden. Dit gesprek wordt wederom in een nieuw (eind)zorgplan verwerkt.

Daarnaast wordt  het doel/vervolg van elk contactmoment gerapporteerd op cliëntniveau in Carenzorgt. Dit om de kwaliteit van het zorgproces te bevorderen en het  transparant te houden. De (jong) volwassene is de beheerder van deze digitale beveiligde omgeving.

Tot slot heeft iedere cliënt een mentor (eerste aanspreekpunt) en een regievoerder (kwaliteit zorgproces bewaken).