Financiering

De financiering voor 'Individuele ondersteuning' vanuit de WMO voor (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder, verloopt via de lokale gemeente. Praktijk ´Jij en Ik´ heeft hiervoor een 'Zorg in Natura' WMO-contract afgesloten met enkele gemeenten in Noordoost Brabant.

Het gaat hierbij om: Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst en Oss. .

Zorg in Natura houdt in dat u zelf geen rekeningen krijgt, maar de ingezette begeleiding direct wordt vergoed vanuit de gemeente. Voor alle begeleiding vanuit de WMO geldt een eigen bijdrage (die inkomensafhankelijk is).

Neem voor meer informatie over mogelijkheden vanuit de WMO gerust contact op met je eigen gemeente.