Kwaliteit

Opleiding en bijscholing

Medewerkers van Praktijk 'Jij en Ik' zijn opgeleid op hbo- of wo-niveau. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door zorginhoudelijk behandeloverleg, supervisie en bij- en nascholing. De orthopedagogen van de praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De GZ-psycholoog van de praktijk is daarnaast geregistreerd in het BIG-register.

ISO-certificering

Praktijk 'Jij en Ik' heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen en te vergroten, is er een kwaliteitsmanagementsysteem, dat periodiek wordt beoordeeld door een externe controleur. Dit is erkend volgens de norm ISO 9001:2015. Hiermee wordt onder meer aangetoond dat Praktijk 'Jij en Ik' werkt volgens welomschreven richtlijnen en dat kwaliteitstoetsing en -verbetering voor de praktijk een belangrijk en actueel thema is.

Cliënttevredenheidsonderzoek december 2022

Eind 2022 heeft er weer een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bij dit onderzoek is er voor het eerst gebruik gemaakt van 3 aparte vragenlijsten, voor:

  • Ouder(s)/verzorger(s) van cliënten van de praktijk (jeugdigen tot 18 jaar)
  • Jeugdigen zelf in de leeftijd van 12-17 jaar
  • WMO-cliënten (van 18 jaar en ouder)

Op de vraag welk rapportcijfer de ouder/verzorger zou geven aan de praktijk, komt een gemiddelde naar voren van een 8,34. En een 8,0 voor de totale begeleiding van het kind. Door WMO-cliënten wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 8,75 toegekend aan de praktijk. Als praktijk zijn we trots op deze mooie cijfers!

In de lijsten wordt ook gevraagd naar verbeterpunten. De opmerkingen die hierbij zijn gemaakt, zijn vaak (maar) eenmalig benoemd door een cliënt, of een ouder/verzorger. Zaken die zijn genoemd, en die vanuit de praktijk aandacht zullen krijgen, zijn bijv.:

  • Dat jeugdigen nog beter weten wat de eigen doelen zijn, en voor ouders dat zij weten hoe zij hier thuis verder mee kunnen oefenen.
  • Dat cliënten beter weten wat zij kunnen doen, mochten zij niet tevreden zijn. 

Medewerker tevredenheid

In maart 2022 heeft een personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit komt een algeheel rapportcijfer van 8,3 (schaal 1-10) voor het werken bij de praktijk naar voren.