Competentiegericht werken (CGW)

Praktijk 'Jij en Ik' zet de methodiek 'Competentie gericht werken' in met betrekking tot de zorgproducten 'daghulp intensief' en 'verblijf specialistische behandelgroep'. Met als doel om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. De methodiek heeft als uitgangspunt om de problematiek te verminderen en de vaardigheden van de jeugdige/(jong) volwassene te versterken en/of vergroten.

'Een persoon is competent als hij/zij laat zien over voldoende vaardigheden te beschikken om de ontwikkelingstaken die aan de orde zijn op een adequate (voldoende) manier uit te voeren.

Vaardigheden= datgenen wat je doet om je taak uit te voeren.

Ontwikkelingstaken= datgene wat de omgeving vraagt of datgene waar de omgeving je toe uitdaagt.

Wat merk je hier concreet van?

  • Na elke deelname een rapportage op cliëntniveau gerelateerd aan doel(en) vanuit het zorgplan.
  • Na elke deelname een groepsrapportage met toelichting. 'Welke activiteit doen we waarom'.
  • Dagstructuur (meer) visualiseren.
  • Extra rollen voor de deelnemers tijdens de kring- en eindgesprekken, met als doel het interactiever te maken.
  • Doelen worden op basis van de 'competentievragenlijst 6-12j of 12-21j' gericht(er) opgesteld.
  • Interne observaties gericht op de pedagogische medewerkers, met als doel de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  • 'Twee rittenkaart' met als doel - aanvullend op de huidige zorg - aangeleerde vaardigheden te generaliseren naar andere leefgebieden (bv. thuissituatie). De regie hierin ligt bij het gezin.