Zorgaanbod Kinder- en Jeugdzorg Wijchen

Zorgaanbod Kinder- en jeugdzorg Wijchen

Praktijk ´Jij en Ik´ biedt diverse vormen van (gezins)begeleiding en behandeling aan voor kinderen en jongeren (rondom een gemiddelde intelligentie). Zij kunnen worden aangemeld bij de praktijk wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblemen of –stoornissen (zoals ASS en/of ADHD), of als er vragen zijn over het functioneren van het kind. Praktijk ´Jij en Ik´ heeft een lange ervaring in het begeleiden van jeugdigen met ASS en/of ADHD, maar ook kinderen met (milde) psychische klachten zoals angsten, somberheid  of weinig weerbaarheid, kunnen bij de praktijk terecht.

De volgende bouwstenen kunnen vanuit Jeugdhulp Wijchen ingezet worden door het Sociaal Wijkteam Wijchen:

Jeugdhulp Wijchen: Specialistische begeleiding in een groep of dagbehandeling intersectoraal

Begeleiding danwel behandeling kan plaatsvinden in een vaste groep bij een van de praktijklocaties (dit kan van maandag tot en met zaterdag). Binnen de groep wordt, op een bij de jeugdige aansluitende manier, doelgericht gewerkt. Sociaal inzicht en sociale vaardigheden worden vergroot en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Dit alles door het doen van gezamenlijke groepsactiviteiten, gespreks- en oefenmomenten, en het bewust inzetten van individuele (oefen)tijd.

Jeugdhulp Wijchen: Specialistische begeleiding, ambulante behandeling, behandeling basis GGZ

Individuele begeleiding danwel behandeling kan bestaan uit kind-, ouder- of gezinsbegeleiding/behandeling. Samen met het gezin en de verwijzer worden concrete doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. De praktijk gaat hierbij altijd uit van het inzicht en de krachten die ouders zelf hebben in de situatie: er wordt gewerkt vanuit de aanwezige mogelijkheden binnen het gezin en het omringende netwerk. Individuele begeleiding danwel behandeling kan variëren van enkele ouder- en/of kindgesprekken (of enkelvoudige diagnostiek; vaststellen intelligentieprofiel/diagnose), tot meer intensieve gezinscoaching, waarbij bijv. 'Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)' of 'Triple P' wordt ingezet.

Begeleiding danwel behandeling kan desgevraagd ook op school of stage plaatsvinden, wanneer er hier een heldere zorgvraag ligt. In breder verband kunnen netwerkbijeenkomsten worden ingepland, om meer inzicht en begrip bij een netwerk rondom een gezin te creëren . Daarbij nodigen ouders diegenen uit die voor hen van belang zijn. Denk hierbij aan grootouders of een bevriend gezin.

Jeugdhulp Wijchen: Kortdurend Verblijf

Logeerweekenden vinden plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag. Kinderen worden tijdens een weekend opgevangen door vaste pedagogisch begeleiders en ondersteund bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt het gezin tijdens deze dagen ontlast, waardoor de andere gezinsleden 'bij kunnen tanken'. Na het weekend kunnen zij dan de opvoeding weer vanuit meer rust oppakken.