Werkwijze

In een vrijblijvend intakegesprek worden de zorgvraag van ouder(s)/verzorger(s) en jeugdige(n)  met het zorgaanbod van de praktijk besproken. Samen wordt er gekeken op welke gebieden er problemen en/of moeilijkheden zijn, maar ook waar krachten liggen.

Om vervolgens definitief te kunnen starten is er een actuele beschikking voor de hulp van de praktijk nodig. In sommige gevallen kan dat een verwijsbrief van de huisarts zijn, maar veelal is de gemeente van je woonplaats de verwijzer. In dit document staat welke zorg een gezin mag krijgen en voor welke periode. Tevens dienen alle aanmelddocumenten ondertekend en volledig geretourneerd te zijn.

Als een jeugdige start, wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin worden concrete doelen en op welke manier hieraan gewerkt gaat worden opgenomen. Het zorgproces wordt structureel ieder half jaar geëvalueerd, om samen te beoordelen wat behaalde en niet-behaalde doelen zijn. Ook vind er overleg plaats of de huidige zorg nog noodzakelijk en/of passend is. Zo kan de zorg op- of afgeschaald worden, waarbij de inzet is om het gezinssysteem zo krachtig en zelfredzaam mogelijk te houden. Dit gesprek wordt wederom in een nieuw (eind)zorgplan verwerkt.

Daarnaast wordt  het doel/vervolg van elk contactmoment gerapporteerd op cliëntniveau in Carenzorgt. Dit om de kwaliteit van het zorgproces te bevorderen en het  transparant te houden. Het gezin is de beheerder van deze digitale beveiligde omgeving.

Tot slot heeft iedere cliënt een mentor (eerste aanspreekpunt) en een regievoerder (kwaliteit zorgproces bewaken).