Zorgaanbod (Jong)volwassenen Wijchen

Wmo Wijchen

Praktijk ‘Jij en Ik’ biedt WMO zorg aan in het kader van levensloopbegeleiding. Het gaat om 'Specialistische Begeleiding' voor  (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar (rondom een gemiddelde intelligentie), met een ontwikkelingsstooornis als Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en/of ODD.

De zorg kan worden verkregen via het Sociaal Wijkteam Wijchen.

'Specialistische Begeleiding' richt zich o.a. op:

  • Kennis vergroten over een diagnose (zoals autisme/ADHD), en wat dit voor de cliënt en zijn/haar omgeving betekent;
  • Hulp bij het plannen, organiseren en structureren van dagelijkse activiteiten;
  • Het vergroten van het sociaal inzicht en sociale vaardigheden; 
  • Coaching bij stage- of werkplek;
  • Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
  • Het bespreken van algemeen functioneren met een vertrouwenspersoon
  • Hulp bij het bijhouden van (financiele) administratie
  • Contact onderhouden met leeftijds- en lotgenoten.