Samenwerking

Praktijk ‘Jij en Ik’ maakt deel uit van diverse overlegvormen (o.a. inhoudelijke overlegtafel) vanuit de gemeenten. Daarnaast vertegenwoordigt praktijk 'Jij en Ik' alle  kleine/middelgrote zorgaanbieders in de regio Brabant Noordoost bij het 'Overleg Passende Hulp'. Dit overleg heeft tot doel om passende hulp te vinden voor elke jeugdige woonachtig in deze regio. 

Verder werkt praktijk ´Jij en Ik´samen met enkele (middelgrote) zorgaanbieders waaronder Zorgokee, Buro Maks en Aksent. Doel hiervan is het met elkaar afstemmen van zorgvraag en -aanbod, maar ook bedrijfsmatige en zorginhoudelijke deskundigheidsbevordering.

Ook maakt praktijk ´Jij en Ik´ deel uit van ´Jeugdexpress Samen´(JES). De focus van JES is gericht op (netwerk)samenwerking op het beschikbaar stellen van kennis en kunde, oplossingen bij (zeer) complexe vraagstellingen en aansluiten bij inbreng van input van jongere en ouder over specialistisch zorgaanbod. Andere instellingen die deel uitmaken van JES zijn: Amarant/Idris, Cello, Koraal Groep De La Salle, Koraal Groep Maashorst, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof, Dichterbij, Novadic-Kentron, Oosterpoort, Buro Maks, Aksent, Zorgokee, Labyrint en Topaze. , Buro Maks, , , ,

 

Praktijk 'Jij en Ik´ is tevens aangesloten bij diverse relevante verenigingen:

  • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) 
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme
  • Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebondenbudget (pgb)