Doelmatigheid

Praktijk ‘Jij en Ik’ geeft op een doelmatige wijze vorm aan zorg. Hiermee wordt bedoeld dat zorg efficient wordt ingezet, o.a. door de zorgvraag van cliënt en goed te verhelderen, en te kijken welke expertise, maar ook intensiteit van begeleiding, nodig is bij welke zorgvraag. Bijv. begeleiding van een junior of senior pedagogisch begeleider, of juist van een gedragswetenschapper. Ook worden doelen concreet geformuleerd, worden gezinsleden en eventueel een netwerk versterkt en begeleid, zodat een cliënt /gezin zelf weer regie in handen krijgt en zelfredzaam is.   

Wachttijden

Omdat de praktijk een maximum Zorg in Natura-budget per jaar heeft, dat goed wordt verdeeld over de maanden van het jaar, kan het zo zijn dat er wachttijden zijn bij bepaalde zorgvormen van de praktijk. Wij proberen de verschillende zorgvormen, veelal in overleg met de cliënt/ouders en/of centrum ´Jeugd en Gezin´, /gezin/ge/ zo kort mogelijk te houden, o.a. door uitstroom en doorstroom van clienten te stimuleren. Maar wij kunnen vooraf nooit precies zeggen wanneer een cliënt voldoende zorg heeft gehad om uit te kunnen stromen.    

 

 

 

Bij de begeleiders kan ik altijd mijn verhaal kwijt. Ze geven mij veel aandacht."