Cliëntenparticipatie

Adviesraad

Praktijk ´Jij en Ik´ beschikt over een Adviesraad die bestaat uit 3 betrokken ouders van huidige clienten, die actief worden betrokken bij relevante ontwikkelingen binnen de maatschappij (zoals de Transitie Jeugdzorg), maar ook ontwikkelingen binnen de praktijk, en het zorgaanbod. De Adviesraad wordt geïnformeerd door de praktijk, maar ook wordt hen gevraagd mee te denken/ adviezen te geven, bijv. hoe te anticiperen of reageren op veranderingen in overheidsbeleid.   

 

Jongerenraad

Praktijk 'Jij en Ik' heeft een jongerenraad. Deze groep jeugdigen komen op voor de belangen van andere jongeren binnen praktijk 'Jij en Ik'. Zij kunnen praten vanuit hun ervaring, en kijken met hun bril naar de geboden zorg.

 

Maatjesproject

Praktijk 'Jij en Ik' maakt gebruik van (vrijwillige) maatjes. Dit zijn veelal studenten (HBO-eindfase) die praktische begeleiding bieden in de thuissituatie. Het kan gaan om een leuke middag-invulling samen met het kind (iets lekkers bakken, in het bos wandelen etc), het begeleiden bij huiswerk (plannen en organiseren), het samen zoeken naar een hobby in de nabije omgeving (er kan bijv. contact worden gezocht met de lokale voetbalclub of scouting etc).   

 

 

 

 

"Tijdens de gesprekken met de begeleiders leer ik veel over mezelf."