Cliëntenparticipatie

Adviesraad

Praktijk ´Jij en Ik´ beschikt over een Adviesraad die momenteel bestaat uit twee betrokken ouders van huidige cliënten, die worden betrokken bij relevante ontwikkelingen binnen de maatschappij (zoals de Transitie Jeugdzorg). Maar ook ontwikkelingen binnen de praktijk en het zorgaanbod. De Adviesraad wordt geïnformeerd door de praktijk, maar deze wisselwerking werkt ook andersom. Zo kunnen zij vanuit hun perspectief adviezen geven over bv. beleidsvoering.

Jongerenraad

Praktijk 'Jij en Ik' heeft een jongerenraad. Deze groep jeugdigen komen op voor de belangen van andere jongeren binnen praktijk 'Jij en Ik'. Zij kunnen praten vanuit hun ervaring en kijken met hun bril naar de geboden zorg. Via een nieuwsbrief volgt er een terugkoppeling naar de overige jeugdigen in zorg. Ook staat er op elke daghulplocatie een ideeënbus, zodat eenieder zijn/haar ideeën voor de praktijk kan delen.

Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Jeugdigen worden gestimuleerd om mee te beslissen over passende zorg. Vanaf 12 jaar of ouder wordt dit ook verwacht. Dit is in lijn met de richtlijnen 'jeugdhulp en jeugdbescherming' (NVO, BPSW en NIP).